Buna ziua si bine v-am gasit pe pagina noastra cu informatii privind prelucrarea datelor personale. Acest document explica despre modalitatile in care Raw Nature Experience – IDENTIFICATA CU CIF 40166100 adresa sediului Str. Stefan cel Mare nr. 2 Ap.1 Cugir, jud. Alba, colecteaza, prelucreaza si stocheaza datele personale ale vizitatorilor siteului, participantilor la evenimentele sportive, voluntari si alte persoane vizate .
Protecția datelor cu caracter personal este foarte importantă pentru noi si ne dorim ca dumneavoastră să fiţi informat corespunzător cu privire la modul şi scopurile în care asociatia prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal.â

În cazul în care constataţi orice erori intervenite în furnizarea datelor cu caracter personal care vă privesc, vă rugăm să ne informaţi în cel mai scurt timp posibil, folosind oricare dintre mijloacele indicate în prezentul document.

Principiile prelucrării datelor cu caracter personal

1.1. Datele cu caracter personal sunt prelucrate de Raw Nature Experience cu bună-credință și în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare.

1.2. Datele cu caracter personal sunt colectate de Raw Nature Experience în scopuri bine determinate, explicite și legitime, iar prelucrarea ulterioară nu va fi incompatibilă cu aceste scopuri.

1.3. Datele cu caracter personal sunt adecvate, pertinente și neexcesive prin raportare la scopul în care sunt colectate și ulterior prelucrate.

1.4. Datele cu caracter personal nu se stochează de Raw Nature Experience pentru o perioadă mai lungă decât este necesar pentru realizarea scopurilor în care au fost colectate.

1.5 Raw Nature Experience a luat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii, accesului neautorizat sau oricărei alte forme de prelucrare ilegală, precum și cu privire la ștergerea sau rectificarea datelor inexacte sau incomplete din punct de vedere al scopului pentru care sunt colectate și pentru care vor fi ulterior prelucrate.

Categoriile de date și scopul utilizării datelor cu caracter personal

2.1. Datele cu caracter personal includ elemente de identificare de tipul nume şi prenume, numele şi prenumele reprezentanţilor legali, telefon/ fax, adresă de e-mail, loc de muncă, date bancare sau alte asemenea, care servesc la identificarea dumneavoastră sau a persoanelor care vă reprezintă ori pe care le reprezentaţi.

2.2. Raw Nature Experience va colecta, utiliza, prelucra și furniza datele personale oferite de dumneavoastră în urmatoarele scopuri: informarea participantilor la evenimentele sportive/voluntarilor/altor parti interesate despre noutatile de interes pentru organizarea de concursuri, si alte evenimente sportive, pentru emiterea oricăror documente financiar-contabile, încheierea de contracte ori alte acte necesare în activitatea Raw Nature Experience, pentru indeplinirea obligatiilor legale impuse de obiectul de activitate sau legea romana.

2.3 In cadrul campaniilor desfasurate pentru a promova evenimentele sportive, Raw Nature Experience va utiliza si prelucra adrese de email colectate direct prin intermediul formularelor online. Scopul prelucrarii acestor adrese de email este de a transmite persoanelor interesate informatii despre viitoarele evenimente si despre activitatea Raw Nature Experience.

2.4. Datele personale sunt destinate utilizării exclusive de către Raw Nature Experience și acestea nu vor fi vândute către terți.

2.5. Raw Nature Experience poate sa colecteze și sa prelucreaze date cu caracter personal apartinand minorilor, dar numai cu consimtamantul liber exprimat al tutorelui legal.


Măsuri de securitate a datelor personale prelucrate


3.1. Prezentul document stabilește măsuri tehnice şi organizatorice implementate de Raw Nature Experience, pentru îndeplinirea obligațiilor referitoare la confidențialitatea și securitatea prelucrărilor efectuate în cadrul activității sale.

3.2. Raw Nature Experience a adoptat măsuri de securitate fizică, electronică și managerială pentru protejarea și asigurarea informațiilor pe care le colectăm și procesăm împotriva distrugerilor accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii, accesului neautorizat sau oricărei alte forme de prelucrare ilegală. În acest sens, va fi desemnată, la nivelul Raw Nature Experience, o persoană responsabilă cu respectarea dispoziţiilor Regulamentului 679/2016.

3.3. Rețineți însă că din păcate, nici o transmisie de date nu este garantată 100% sigură.

3.4. Dacă aveți banuiala că confidențialitatea datelor dvs. a fost încălcată, vă rugăm să ne contactați imediat la email contact@cugirace.ro

Cât timp vom păstra datele cu caracter personal?

4.1. Cu excepţia cazului în care vă opuneţi prelucrării datelor cu caracter personal de către noi și / sau solicitaţi ștergerea datelor dvs personale, se aplică următoarele perioade de retenție, în conformitate cu politica noastra privind retenţia de date, pentru următoarele categorii de date cu caracter personal:

● Nu vă stocăm datele cu caracter personal mai mult decât este necesar pentru scopul pentru care le-am reținut sau pentru a respecta o lege sau cerință statutară.
● Pentru activitatile fiscale ( operare facturi) vom pastra datele pentru o perioada de 10 ani.

Drepturile dvs. legale

5.1. Ca persoană vizată aveți drepturi legale specifice cu privire la datele cu caracter personal pe care le colectăm de la dvs. Raw Nature Experience vă va respecta drepturile individuale și se va ocupa de interesele dumneavoastră în mod corespunzător.

6.1. Acolo unde este necesar, vom însărcina alte companii și persoane fizice să îndeplinească anumite sarcini care contribuie la serviciile noastre, în numele nostru. Putem, de exemplu, să furnizăm, date cu caracter personal către curieri, agenți, contractori sau parteneri pentru găzduirea bazelor noastre de date, pentru serviciile de prelucrare a datelor sau pentru a vă trimite informații pe care le-ați solicitat. Vom partaja sau pune la dispoziţie furnizorilor externi de servicii acele informații, în măsura necesară, pentru a procesa solicitările dumneavoastră.

Organismele publice

7.1. Vom dezvălui datele dvs cu caracter personal doar organismelor publice, dacă acest lucru este cerut de lege. De exemplu, asociatia va răspunde solicitărilor din partea instanțelor judecătorești, organelor de aplicare a legii, agențiilor de reglementare și altor autorități publice și oficiale, care pot include astfel de autorități şi din afara țării de reședință.

Contact

8.1. Pentru solicitări sau întrebări cu privire la prezentul document , vă rugăm să vă adresați Raw Nature Experience la adresa de e-mail contact@cugirace.ro.

Dispoziții finale

9.1. Acest document se completează cu întreg setul de proceduri de securitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal aprobat de conducerea Raw Nature Experience .Prezenta Nota de informare privind prelucrarea datelor personale a fost actualizata la data de 24.09.2020.

ro_RORO